Swift 5.3 Type Aliases (Takma Ad) Veri Tipine Takma Ad Vermek Ve Tuples

Type Aliases (Takma Ad) Veri Tipine Takma Ad Vermek

Değişkenlerin ve tipleri hani String ,İnt olarak belirtiyoruz ya hani işte swift dilinde bu veri tiplerine takma ad takmamızı sağlayan bir özellik var.

Tür takma adı yeni türler oluşturmaz. Varolan bir türe yeni bir ad sağlarlar.

Temel amacı, typealiaskodumuzu insan anlayışı için daha okunaklı ve daha açık hale getirmektir.Veri tipi aslına String sadece biz String olan bir veri tipine bir takma ad belirledik.

StudentName adı yerine her yerde kullanılabilir String düşünün. Yani, sabit bir dize türü oluşturmak istiyorsanız, ancak daha çok öğrenci adı gibi temsil ediyorsanız. Şu şekilde yapabilirsiniz:

Takma ad kullanmazsak şu şekilde yaparız.

Tuples

Tuples çoklu değerleri tek bir bileşik değerinde gruplandırır. Bir demet içindeki değerler herhangi bir türde olabilir ve birbiriyle aynı türde olmak zorunda değildir.

Şimdi mesela ekrana bir hata mesajı basalım 404. sayfa bulunamadı hatasını hepimiz biliyoruz 🙂 Tuples özelliği burada ne işe yarıyor bunu görmüş olucaz.

2 farklı veri tipini bu şekilde birleştirerek kullanabildik.Gördüğünüz gibi Swift veri tiplerinin ne olduğunun farkında.

Herhangi bir tür permütasyonundan tuples oluşturabilirsiniz ve bunlar istediğiniz kadar farklı tür içerebilir. 

(Int, Int, Int)(String, Bool). //Örnek

Leave a Reply

*