Swift 5.3 Switch Case

Swift dilinde Switch case yapısı oldukça basit.

Şimdi örneğimize bakalım.

  • sayı isimli bir Optinal değişken tanımladım.
  • Gelen deger ise onun altında ki bloklarım çalıştı.
  • Gelen değer boş veya gelen veriye ait bir durum yok ise default parametresinin altında ki komutlar çalıştı.

Aralık Belitmek İsteseydik

  • Gelen sayi değerim 10 ile 30 arasında bir deger ise 1. case çalışır.
  • 40 ile 50 arasında bir deger ise 2. case çalışır.
  • Aksi bir durumda default çalışır.

Bir Sonra ki bölümde görüşmek üzere.

Leave a Reply

*