Swift 5.3 String Fonksiyonları

Öncelikle standart bir String tanımlamayı biliyoruz.

Şimdi diyelim ki uzun bir String olucak onuda bu şekilde tanımlıcaz.Çok satırlı String diye geçiyor.””” simgesi ile belirtiyorum.

Satır sonu kullanmak için ise \ simgesini kullanıyoruz.

Satır besleme ile başlayan veya biten çok satırlı bir dize hazır bilgisi yapmak için, ilk veya son satır olarak boş bir satır yazın. Örneğin:

Çok satırlı bir dize, çevredeki kodla eşleşecek şekilde girintili olabilir. Kapanış tırnak işaretlerinden ( """) önceki boşluk, Swift’e diğer tüm satırlardan önce hangi boşlukları yok sayacağını söyler. Ancak, bir satırın başına kapanış tırnak işaretlerinden önce gelenlere ek olarak boşluk yazarsanız, boşluk da dahil edilir.

String İçin Özel Karakterlerimiz

Aslında diğer dillerde olduğu gibi çok bir fark yok.

\0(boş karakter), 

\\(ters eğik çizgi), 

\t(yatay sekme), 

\n(satır besleme), 

\r(satır başı), 

\"(çift tırnak işareti) 

 \'(tek tırnak işareti)

\u Unicode

Extended String Delimiters String Sınırlayıcısı

bir dizeye özel karakterler eklemek için genişletilmiş sınırlayıcıların içine bir dize değişmezi yerleştirebilirsiniz . Dizenizi tırnak işaretleri ( ") içine yerleştirirsiniz ve bunu sayı işaretleri ( #) ile kuşatırsınız .

Boş Bir Dizeyi Başlatma

String  oluşturmak için başlangıç ​​noktası olarak boş bir değer oluşturabilrim.

StringBoolean isEmptyözelliğini kontrol ederek bir değerin boş olup olmadığını öğrenin :

Şimdi String içine veri eklemeyelim görelim

String Mutability

Şimdi bildirdiğimiz Sabit değişkenleri değiştiremiyoruz .Bu String içinde geçerli o yüzden tanımlamaları yaparken mutlaka dikkat ediyoruz.

Karakterlerle Çalışma

For-in döngüsü ile karakterlere erişebilirim.Bu şekilde string için for-in kullanırsam String değerim aslında mutasyona uğradı ve her bir karakteri ayrı bir element olarak algılıyor.Dizinin index değeri gibi düşünün.

Karakterleri aslında bir dizi mantıgı ile oluşturup o şekilde birleştirebilirim.

Dizeleri ve Karakterleri Birleştirme

Stringdeğerler yeni bir değer oluşturmak için toplama operatörü ( ) ile birlikte eklenebilir 

Bir karakteri String’e ekleyebilrisniz.

Dize Enterpolasyonu

Dize enterpolasyonu , Stringdeğerlerini bir dize değişmezine ekleyerek sabitler, değişkenler, değişmez değerler ve ifadelerden oluşan bir karışımdan yeni bir değer oluşturmanın bir yoludur 


String Karakter Sayımı

Bri string veri tipinden karakter sayımının bir çok yolu var.Karakter sayımı önemsiz gibi gelsede aslında önemli bir faktör.Örnek vermek gerekirse mesela bazı değerler vardır 4 karakter olmak zorunda bazı değerler vardır 12 karakter.Mesela doğum tarihi TC kimlik no vs vs…

String Indices (String İndexleri)

String deyip geçemyin aslında String veri tipi de bir dizidir.Karakterler oluşan bir dizi gibi düşünebiliriz.

Aryca Stringlerin index değerine index(before:)ve index(after:)yöntemlerini kullanarak erişirsiniz .

Burada ise startindex ile ilk index değerinden bir sonra ki indexe erişiyorum.İlk index değerim M ise bir sonra ki index değerinde E olduğu için onu bastık.

Aynı şekilde dizi mantığındaki olduğu gibi istediğim index değerinde ki karaktere erişebilirim.Şimdi ilk indexten başlasın bakmaya ve 8. index değerimde karakteri ekrana basalım.İndex değerleri 0’dan başlar unutmayın.

For döngüsü kullanarak yine String değerinin karaketerline erişebilirim.Bakın buradan tüm karakterlere yıldız koydum mesela

Inserting and Removing (Karakter Ekleme Veya Çıkarma)

Belirtilen bir dizindeki dizeye tek bir karakter eklemek için insert(_:at:)yöntemi kullanın ve belirtilen dizindeki başka bir dizenin içeriğini eklemek için insert(contentsOf:at:)yöntemi kullanın .

Şimdi tek bir karakter ekledik ama birden fazla karakter eklediğimizde ne olur ? Patlar çünkü intert at ile tek bir karakter ekleyebilirsnz.

Onun farklı bir yöntemi var. contentOf:At

String üzerinden tek bir karakteri kaldırmak için remove(at:)yöntemi kullanın ve belirtilen aralıktaki bir alt dizeyi kaldırmak için removeSubrange(_:)yöntemi kullanın :

Bakın burada son karakteri kaldırdı.

Şimdi son indexten geriye doğru saydırarak String üzerinde değişiklik yapıyorum.

Substrings

Substrings önemli bir konu aslında o yüzden burada ki en azından temel fonksiyonları bilmek zorundayız.Daha önce örgendiğimiz String fonksiyonlarından biraz daha gelişmişi 🙂

Şimdi aşağıda güzel bir örnek var :

Şimdi adım adım inceleyelim.

Öncelikle sanatçı adında bir String tanımladım ve dolu bir String (Kaf-Kef)

Sonra index adında bir değişken tanımladım.Bu değişkene sanatçı isimli String’e erişmesi için gerekli atamaları yaptım.Öncelikle “,” ile burada virgüle kadar olan kısmı alacağımı belirttim ve firstİndex kullandım ti baştan baksın virgüle kadar alsın.Sonra ?? operatörü (Nil-Coalescing ) Operator kullandım. 

Ardından aralık değişkenim ile yukarı tanımladığım index değişkenimden gelen değerle işlem yaptım.Yaptığım işlem şu virgüle kadar ki kısımı al ve bunu index içinde ki paremetrelere bakarak al.

Son olarak yeni bir String tanıladım ve belirttim aralık bu Strgine atadım.

Sonrada ekrana bastım.

Leave a Reply

*