Swift 5.3 Random Number (Swift Random Sayı Üretmek)

En çok sevdiğim şey Random Number 🙂 Şimdi Swift dilinde Random sayı üretimi hangi şekillerde gerçekleştiriyoruz bunu görücez 🙂

Swift dilinde Random sayı üretmen önce Aralık Operatörleri bakmanızda fayda var.Şimdi örneğimize bakalım:

  • Int.Random ile Randon sınıfından bir INT tipinde random sayı üreteceğimi belirttim.
  • Aralık olarakta 0..<100 dedim.Yani 0 ile 100 arasında ki lakin 100 buna dagil değildir.Ama 0 değeri dahildir.

Kapalı Aralık kullanarak 0 ile 100 arasında bir sayı elde ederim .Bu yüzden … ile bunu belirttim:

Sadece Int değil, double,float hatta bool olmak üzere Random Değerler üretebilirim.Evet bool değerini bile üretebiliyorum 🙂

Dizilerle Random Erişim

Dİzilerin elemanlarına erişmek için normalde Random sayı üretim üretilen sayının değeri ne ise o elemana erişebilirim.Fakat buna hiç gerek yok Randomelement ile random olarak değer döndürebilirim.Randomeleman bir Optinal olarak işlem yapar unutmayın.

İf-let Yapısı İle Kontrol Etmek Daha Doğru:

  • Meyveler dizisini Optimal Olarak Tanımlıyoruz.
  • Optinal olan değişkenleri if let yapısı ile kontrol ediyoruz.

ShuffledSequnce İle Elemanları Karıştırmak

Bu özellik ile direk olarak indexler karışır ve diziye katılan bir özelliktir.

For Döngüsü İle Sayı Üretelim.

  • 3 kere çalışacak Bir döngü kuralım.
  • Döngü her seferinde :Sayı değeri kadar (1…100 veya 2…100) gibi deger üretsin.
  • Ardından ekrana basalım.

Random Sayı Dizisi Oluşturalım

  • Boş bir dizi oluşturdum.
  • Bize 1 ile 100 Arasında bir Random Sayı Veren Fonksiyon Yaptım
  • Ardından for ile 10 kere Random sayı üreterek bunları diziye aktardım.

Görüşmek Üzere 🙂

Leave a Reply

*