Swift 5.3 OOP 3 : Swift Kapsülleme Nasıl Yapılır (Swift Encapsulation)

Kapsülleme nedir ? Temel olarak Kapsülleme bir nesnenin sınıfın dışarıya ne şekilde erişeceğini ayarlamak için kullanır.

Bir sınıfın içeriğinin, onun üyelerini kullananlar tarafından bilinmesine gerek kalmadan sadece metodun verdiği hizmeti göstermesi işlemidir.

Öncelikle kapsülleme işleminde önce Access Control Kısmına buradan bakabilirsiniz:

Öncelikle bunu en basit hali ile size aktarıyorum burada konumuzu temelleri öğrenmek .Farklı ve daha gelişmiş yöntemlerle kapsülleme yapmak mümkündür.Kapsülleme sabit bir kalıp değildir.Yani tek bir örnekleme anlaşılması mümkün değil.Burada ben size programlama dilllerinde ki temel kapsülleme mantığından örnek vermekteyim.

Kapsüllemeyi şöyle özetleyim veriyi en güvenli şekilde işleme yöntemi..Arabalar isminde bir class tanımladım ve ona ait bazı değişkenler tanımladım.Bu değişkenleri korumalı erişim olan Private yöntemiyle tanımladım ki farklı yerlerden erişimde engellemek için.

Set Marka ile Ne yaptık ?

Burada mantık oldukça basit .Fonksiyon içinde tanımladığımız local değişkeni (yani Marka) class içinde olan marka değişkenine atama işlemi yaptık.Self ise (java da ki this ile aynıdır ) class içinde ki değişkeni (yani class için deki global marka değişkeni’ni referans gösterir.Özetle şunu yapıyoruz bu fonksiyon call ettiğimde içinde giridimiz parametre önce local değişkene oradan class için de ki arka değişkenini aldığı value aktarılıyor.

Get-Marka Fonksiyonu Ne Yaptı?

Biraz set markanın içine atadığımız value değerini bize return etmek için kullanılır .Class üzerinde ki global değikenden değer okumaktadır.

  • Tanımladığım nesnem üzerinden önce set edip gerekli verileri ekledim.
  • Ardından get fonksiyonlarından bu değerleyi okuyabildim.

Leave a Reply

*