Swift 5.2 : Giriş: Collection Types 3: Array – Set – Dictionary-(Swift Dizi Türleri)

Evet bir önce ki bölümlerde Array ve Set Koleksiyon türlerine giriş yapmıştık.Şimdi ise Dictionary dediğimiz sözlükler . Sözlüklerin temeli key-value ilişkisidir.Mantık oldukça basittir.Para = Gofret 😀

Bir sözlük , tanımlanmış sıralaması olmayan bir koleksiyonda aynı türdeki anahtarlar ve aynı türdeki değerler arasındaki ilişkileri depolar. Her değer, sözlük içindeki bu değer için tanımlayıcı görevi gören benzersiz bir anahtarla ilişkilendirilir . Bir dizideki öğelerin aksine, sözlükteki öğelerin belirli bir sırası yoktur. Belirli bir kelimenin tanımını aramak için gerçek dünya sözlüğünde olduğu gibi, tanımlayıcılarına göre değerleri aramanız gerektiğinde bir sözlük kullanırsınız.

Evet boş bir sözlük tanımladık.Key olarak int veri tipini value olarakta String veri tipini seçtim.

Evet burada key değerini 10 ve value değerini balıkesir yaptım.

Ardından tekrar duşa düşürdüm sözlüğümü .

Şimdi plaka kodlarını içeren bir sözlük yapayım.Yine veri tipini belirledim ama her zaman belirtmek zorunda değilim kendisi otomatik olarak gelen veriye göre bunu ayarlayabilir.

Bakın burada Swift kendisi bunun bir sözlük olduğunu algılar.

Count Ve İsEmpty Ve Eleman Ekleme

Sözlükte ki eleman sayısını bu şekilde görebildim.Dikkat ettiyseniz her bir key-value 1 elemandır.Bu yüzden sonuç 3 çıktı.

isEmpy ile boş olup olmadıgına baktım.

Gördüğünüz gibi yeni veriyi ekleyince ilk eleman olarak eklendi.Veriyig güncellemek istiyorsak yine aynı şekilde yapabilirim.

updateValue Komutu

Çok daha güvenli bir şekilde sözlük üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

belirli bir anahtarın değerini ayarlamak veya güncellemek için bir sözlüğün yöntemini kullanın. Yukarıdaki alt simge örnekleri gibi, updateValue(_:forKey:)yöntem hiçbir anahtar yoksa bir anahtar için bir değer ayarlar veya bu anahtar zaten varsa değeri günceller. Ancak, bir abonelikten farklı olarak, updateValue(_:forKey:)yöntem bir güncelleştirme gerçekleştirdikten sonra eski değeri döndürür . Bu, bir güncelleme olup olmadığını kontrol etmenizi sağlar.

updateValue(_:forKey:)Yöntem Sözlüğün değer türü Optinal bir değeri döndürür. Örneğin String, değerleri depolayan bir sözlük için yöntem, tür String?veya “Optinal String” bir değer döndürür . Bu isteğe bağlı değer, güncellemeden önce nilvarsa veya herhangi bir değer yoksa o anahtar için eski değeri içerir .

Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde hem value güncellendim hemde eski değeri döndürdüm.

Value Silmek İstersem :

Value silinirken otomatik olarak aslında key de gitti.

İki Diziden Sözlük Yapmak

Evet şimdi 2 diziden veriler alalım ve sözlük yapalım.

2 farklı diziden veri çekerek tek bir sözlükte birleştirmiş olduk.

For-İn Döngüsü İle Erişmek

Leave a Reply

*