Swift 5.2 : Giriş: Collection Types 2: Array – Set – Dictionary-(Swift Dizi Türleri)

Bir önce ki bölümlede dizilere giriş yapmıştık.Çok daha ayrıntılı olarak değer dizi fonksiyonlarında ileride bakacaz ama oraya şimdi bi girersek çıkamayız 🙂

O yüzden diğer Collection Types türlerine bakalım şimdi.Set diye nitelendirğimiz küme sistemli veri tutma türüne bakalım.

Set- Kümeler Ne işe Yarar?

İki kümeyi bir araya getirme, iki kümenin ortak değerlerini belirleme veya iki kümenin aynı değerlerin tümünü, bazılarını ya da hiçbirini içermediğini belirleme gibi temel küme işlemlerini etkin bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Temel Komutlar

  • intersection(_:)Yalnızca her iki kümede ortak olan değerlerle yeni bir küme oluşturmak için yöntemi kullanın .
  • symmetricDifference(_:)Her iki kümede de değerleri olan yeni bir küme oluşturmak için yöntemi kullanın , ancak her ikisinde birden değil.
  • union(_:)Her iki kümedeki tüm değerlerle yeni bir küme oluşturmak için yöntemi kullanın .
  • subtracting(_:)Belirtilen kümede olmayan değerlere sahip yeni bir küme oluşturmak için yöntemi kullanın .

Şimdi örnekler yapalım ve görelim.Bu şekilde önce bi küme dizisi olarak tanımlamaları yapalım.

Şimdi temel komutları kullanalım ve görelim neler oluyor.

intersection ile 2 dize içersinde ortak elemanları alıp ekrana bastık.Ayrıca sorted() kullanarakta küçükten büyüğe doğru sıraladık.

symmetricDifference kullandık burada gördümüz gibi ortak elemanlar hariç diğerlerini aldı.

Union ile tüm elemanlardan ortak bir küme oluşturduk ama tekrar etmedi verileri yanı 3 degeri 2 tane varsa 1 tane yazdı.

subtracting ile sadece 1. kümesinin elemanlı dikkate aldı ve ortak elemanları bile almadı.

Set Membership and Equality (Set Üyelik ve Eşitlik)

Kümelerde daha farklı komut sistemleride var.Gördüğünüz gibi küme içinde küme sistemleri olduğu zaman işler değişiyor.

  • ==İki kümenin aynı değerlerin tümünü içerip içermediğini belirlemek için “eşittir” operatörünü ( ) kullanın.
  • isSubset(of:)Bir kümenin tüm değerlerinin belirtilen kümede bulunup bulunmadığını belirlemek için yöntemi kullanın .
  • isSuperset(of:)Bir kümenin belirtilen kümedeki tüm değerleri içerip içermediğini belirlemek için yöntemi kullanın .
  • Bir kümenin alt küme mi yoksa üst küme mi olduğunu, ancak belirtilen kümeye eşit olup olmadığını belirlemek için isStrictSubset(of:)veya isStrictSuperset(of:)yöntemlerini kullanın .
  • isDisjoint(with:)İki setin ortak değeri olup olmadığını belirlemek için yöntemi kullanın .

Standart == parametresi ile kontrol sağlayabilir.

Set Member (Üyeliği ayarla)

Diğer komutlar ise true veya false bir değer döndürür.

Bir sonra ki bölümede görüşmek üzere.

Set functions & properties

Şimdi bazı temel küçük komutlara göz atalım.

isEmpty

Evet her yerde olduğu gibi boş mu dolu mu ona bakar ve bool bir değer döndürür.

İnsert

Kümeye eleman eklemek için kullanılır.Let olarak tanımlarsanız kümeyi hata verecektir unutmayın .

Reversed

Bu işlev bir kümenin elemanlarını ters sırada döndürür.

Count

Küme içinde eleman sayısını verir.

removeFirst

Bu işlev, kümedeki ilk değeri kaldırır ve döndürür.

Bir sonra ki bölümde görüşmek üzere 🙂

Leave a Reply

*