React Native |Flatlist Kullanımı (Bölüm 2)

Yeni bir flatlist örneğinde tekrar beraberiz bu sefer elimizde bulunana data üzerinde başlık açıklama ve görsel datayı flatlist üzerinde ekrana basacağız.

Öncelikle DATA tanımlayalım:

const DATA = [
 {
  id: 'bd7acbea-c1b1-46c2-aed5-3ad53abb28ba',
  title: 'First Item',
  logoimage:'https://logo-logos.com/wp-content/uploads/2016/10/Sony_logo.png',
  isim:'Sony',
 },
 {
  id: '3ac68afc-c605-48d3-a4f8-fbd91aa97f63',
  title: 'Second Item',
  logoimage: 'https://marka-logo.com/wp-content/uploads/2020/04/Apple-Logo.png',
  isim:'Apple',

 },
 {
  id: '58694a0f-3da1-471f-bd96-145571e29d72',
  title: 'Third Item',
  logoimage: 'https://marka-logo.com/wp-content/uploads/2020/09/Nokia-Logo-675x380.png',
  isim:'Nokia',

 },

Data yapımız’da id,title ,logoimage, ve isim mevcut.

Ardından bir const tanımladım.

 • 3 adet Paremetre almasını istediğim için title,isim,mylogo adında tanımlamaları yaptım.
 • Flatlist üzerinde her bir item’in yani her bir data’mın içini tasarlıyorum şimdi.
 • Her bir item aslında bir view içinde tasarlandı .Yani view için de 3 adet companent olucak .
 • image ve text tanımlamalarını yaptım
 • Ardından 3 adet render edeceğim itemleri tanımlıyorum.
 • Şimdi burada bir flatlist oluşturuyorum.

Şimdi de tasarım kısmına bakalım:

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  flex: 1,
 },
 item: {
  flexDirection:'row',
  backgroundColor: '#FF6700',
  height: 100,
  marginLeft:15,
  marginRight:15,
  marginTop:10,
  borderRadius:20,
 },
 myimage:{
  marginTop: 25,
  marginLeft: 10,
  backgroundColor: 'white',
  width:50,
  height:50,
  borderRadius:25,
 },
 isimStyle:{
  marginTop:50,
  marginLeft:40,
  color:'white',

  fontWeight:'bold',
  fontSize:18,
  // marginBottom:20,
 },
 title: {
  color: 'white',
  marginTop:20,
  marginLeft:20,
  fontSize: 20,
  fontWeight:'bold', },

});

export default App;

Projeyi derleyelim ve bu şekilde:

Leave a Reply

*