Java’da Constructors Kavramı (Yapıcı Methodlar)

Aslında her şey Constructors (Yapıcı Methodlar) ile başladı.Belki de en temel konu yapıcı methodlar o yüzden nesne yönelimli programlama konusunda bu konuyu iyi kavramak gerekir.

Constructor nedir ?

Constructors özel tipte bir fonksiyondur aslında.Türkçe’ye yapıcı inşa methodları olarak geçmiştir.Öncelikle bir tane sınıf tanımlayalım ardından o sınıfa ait bir nesne tanımlayalım.

Okumaya devam…