OSI MODELİNİ TANIYALIM

Open Systems Interconnection (OSI) modeli ağ üzerimde ki cihazların birbiri ile haberleşmesini sağlayan bir standarttır.OSI katmanı 7 katmana ayrılmıştır.Şimdi bu katmanlı mimarinilerin ne işe yaradığına bakalım.

Uygulama Katmanı (Application Layer)


Uygulama katmanı son kullanıcıya en yakın katmanıdır.Mesela Chrome tarayıcısı üzerinden girdiğiniz bir site veya bilgisayarınızda kurulu olan bir chat programı gibi şeyler uygulama katmanında yer alıyor.Örnek olarak DNS,HTTP,SMTP,POP3,FTP,TFTP gibi protokoller bu katmanda çalışır.

Sunum Katmanı (Presentation Layer)

Sunum katmanın temel amacı yollanan verimizin hedef bilgisayar tarafından anlaşılacak şekilde dönüştürme işlemidir.Suum katmanı aslında uygulama katmanına verileri yollar daha sonra bu katmanda verinin yapsınan göre çeşitli düzenlemeler yapılır.Verinin şifreleme açılma sıkıştırma işlemi bu katmanda yapılır.Örneğin GIF,JPEG vb bu katmanda çalışır.

Oturum Katmanı (Session Layer)

Bilgisayarlar aynı anda birden fazla farklı bilgisayar ile haberleşme sağlayabilir.İşte bu haberleşme sırasında doğru bilgisayarla haberleşmesini sağlar.Sunum katmanına yollanacak veriler farklı oturumlarla biribirinden ayrılarak yapılır.NetBIOS,SOCKET gibi protokoller bu katmanda çalışır.

Taşıma Katmanı (Transport Layer)

Taşıma katmanı alt ve üst katmanlar arasında geçiş görevi görür.Ayrıca networkün servis kaliteisni artırırr. Burada veriler segment halinde parçalanarak taşınır.Ayrıca gerektiginde bu segmentlerın birleştirilmesinden sorumludur. Ayrıca gönderilen veriyi iletilmesini ve vakitlice ulaşmasını sağlar.Kargo şirketi gibi düşünebiliriz Geldik evde yoktunuz 🙂 TCP,UDP,SPX gibi protokoller bu katmanda çalışır. 

Ağ Katmanı (Network Layer)

Network katmanı veri paketinin farklı bir ağa gönderilmesi gerekidiği zaman Router’ların kullanacağı bilginin eklenmesini sağlar.Bu katmanda veriler paket olarak taşınır.Network aşamasında 2 istansyon arasında en düzgün yoldan verinin ileitimi kontrol edilir.Örneğin TCP\IP bu katmanda çalışır.Switching ve Routing işlemlerinden yine bu katman sorumludur.Yanı Routerlar bu katmanda karşımızda çıkıyor.Internetworking, error handling (hata işleme), congestion control ve packet sequencing (paket sıralama) bu katmanda çalışır.

Veri Bağı Katmanı (Data Link Layer)

Bu katman fiziksel katmana erişmek için bir aracı katmandır.Bu katmanda işin büyük bir bölümü network kartı içinde gerçekleşir.Ayrıca bu katmanda Ethernet ya da Token Ring olarak bilgimiz erişim yöntemlerini çalışır.Veri bağı katmanında veriler ağ katmanında fiziksel katmana gönderilir.İŞte bu aşamada veriler parçalara bölünür.Bu parçalara paket ya da frame adını veriyoruz.Ayrıca bu katmanda aü katmanından gelen paketleri bir alt katman olan (fiziksel katman) için bitlere dönüştürmekten sorumlu. Ayrıca switchler , kablosuz erişim noklararı ,adsl modem de bu katmanda çalışır.

Veri Bağı Katmanı Temelde 2 Alt bölüme Ayrılır

-Media Acces Control (Mac)

-Logical Link Control (LLC)

Mac alt katmanı veriyi alıcı ve gönderenin MAC adresi ile paketler ve fiziksel katmana aktarır.Hedef tarafta ise bu işlemleri tam tersine yapıp veriyi veri baglantısı içinde ikinci alt katman LLC’ye aktarmak görevi yine MAC alt katmanına aittir.LLC alt katmanı bir üst katman olan ağ katmanı için geçiş görevi görür.Prokotole özel mantıksal portlar oluşturur.(Service Acces Points,SAPS) İŞte böylece kaynak makiende ve hedef makinada aynı protokller iletişiem geçebilir.LLC ayrıca veri paketlerinden bozuk gidenleri (veya karşı taraf için alınanların) tekrar gönderilmesiden sorumludur.Flow control adını verdiğimiz hedef adresin işleyebileceğinden fazla veri gidip darboğaz yaratmasını engellemeye çalışıyor.

Ağlarda bulunan çerçeve tipleri şöyledir:

802.2  Ethernet II
802.3  Ethernet
802.4  Token Bus
802.5  Token Ring

Ayrıca switch (anahtar) 2.katmanda çalışan bir cihazdır. Çünkü 2. katmanda tanımlı MAC adreslerini algılayabilirler ve bir porttan gelen veri paketini (yine elektrik sinyalleri halinde) sadece gerekli olan porta (o porttaki makinanın MAC adresini bildiği için) yollayabilirler.

Fiziksel Katman

Bizim için en bilgimiz katmandır 🙂 Verinin kablo üzerinde alacağı yapıya tanımlar.İŞte burada verilerin elektrik sinyallarıne çevrileceğini ve aktarılacagını tanımlanır.Tabı bu işlemler için hedef ve gönderen kısmında iki tarafın aynı kurallar üzerinden tanımlanmış olması gerekmektedir.Hub, kabloar ethernet bu katman üzerinde çalışır.RS232,atm fddı gibi protokoller bu katmanda çalışır. Ayrıca bakır kablo,fiber optik kablo , kablosuz bağlantılar üstü katmadnan gelen bitleri gönderir veya alır.Hub diye adlandırdığımız aptal switch olarak nitelendiridigimiz cihazda bu katmanda çalışır.

Leave a Reply

*