7 Katmanlı Mimari Nasıl Çalışır ?

7 Katmanlı Mimari Nasıl Çalışır ?

OSI katmanında teorik olarak aslında her katmanın görevinin görevini görmüştük.

Şimdi aşamalı olarak her katmanda nasıl bir fırtına dönüyor bunu görelim.Örnek görselde gördüğümüz gibi 2 bilgisayar birbiri ile iletişim kuruyor.Diyelim ki A bilgisayarından B bilgisayarına veri gönderiliyor.Sırası ile 7. katmandan ilem başlıyor ve alt katmanlara doğru işlemler ilerliyor .En sonunda fiziksel katmanda bu verileri elektrik sinyaline dönüştürülerek optik kablolarla gidiyor ve hedef bilgisayarımızda bu veriyi ilk olarak fiziksel katmanda karşılıyor.Hedef bilgisayarımızda gelen veriyi 1 numaralı fiziksel katmanda karşıladıktan sonra üst katmanlara iletiyor.Böylelikle de veri en sonunda 7 katmanda yani uygulama katmanına çıkyor ve gönderilen veriyi son kullanıcıya yansıyor.

Bu 7 katmanı bir üretim tesisi gibi düşenebilir aslında.Veri gönderilirken her katmanda kendine ait bir bilgi ekliyor.Veri demeyelim artık bunlara Frame (Paket) diyelim.Aslında veriler paket halinde gönderilir ve bu paketin içinde bir çok bilgi yer alır.Örnegin hedef ve alıcı mac adresi bilgisi gibi bilgiler yer alır.İŞte her katman bu pakete kendini ilgilendiren bilgiyi ekler ve paket içinde dolması gereken boşluları doldurur.7. katmandan 1. katmana doğru bu bilgiler eklenir .Bu şekilde A bilgisayarı B bilgisayarı ile haberleşebilir.Aynı şekilde B bilgisayarı da en son fiziksel katmandan gelen paket elektrik sinyallarine dönüştürülüp B bilgisayarına gönderilince.Bu paketi 1. katmanda karşılar ve paketi açılmaya başlar her katmana paket içinden açması gereken yukarı katmana gönderilir ve son kullanıcıya yansır.

Leave a Reply

*