Java’da String Methodları (Java String Functional)

Öncelikle String deyip geçmeyin.String dediğimiz şey aslına bir dizidir.Yani karakterlerden oluşan bir dizi.Belli bir yerde ayrıntılı bir sorgu yapmak istediğimiz zaman String veri tipinin temel fonksiyonlarına hakim olmak gerekir..

String yapısı gördüğünüz diziler gibi indexlerden oluşuyor:

String Birleştirme Ve ChartAt Fonksiyonu

 • String tanımlarken 2 farklı yol var.New komut ile de tanımlayabiliriz standart şekilde’de tanımlayabilirim.
 • CharAt ile String değerimin istediğim index değerine erişebilirim.
 • String birleştirmek için + veye += operatörünü kullabilrimç

String Değerleri Karşılaştırmak

 • Equals ile String değerinin içine okuyup karşılaştırabilirim.Equals çok hassastır karşılaştıran değer birebir aynı olduğu sürece true değer döndürür.Örneğin boşluk karakteri varsa gelen değerde karşılaştırdığım degerde yok ise false verir.Mesela küçük harf var ise karşılaştıran veride (Anil veya anil) olduğunda false döndürür.Birebir aynı olucak yani 2 veride.
 • EqulasIgnoreCase ise büyük küçük harf duyarlılığı olmayan sadece geen veri tam olsun true deger döndürür.Mesela Anil ile anil kelimesini karşılaştırdığında true değerini verir.
 • Matches komutu ise yine karşılaştırmak için kullanılır.

ÖRNEK:

Ex:

CompareTo Komutu

 • Compare komutu ise String ifadeleri sıralama amaçlı karşılaştırmak için kullanılır .
 • CompareTo yaptığımızda eğer value aynı ise pozitif. (0) değerini verir.Farklı ise negatif bir değer üretir.
 • CompareToIgnorCase ise büyük küçük harf duyarlılığı olmadan işlem gerçekleştirir.

String İçinde Arama Yapmak

 • İndexOf fonksiyonu ile Selfie kelimesini myveri içinde arattık.Değer bulunduğu için bize pozitif bir değer döndürdü.Eğer kelimeyi bulamasaydı negatif bir deger döndürecekti.
 • lastİndexOf komutu ise aranan karakterin kaçıncı indexte görürüm.
 • Contains komutu ile aranan Char veya String var ise true yok ise false değerini döndürür.
 • Replace komutu ile karakteri veya String degerini değiştirebiliriz.Burada içinde e olan karakterleri a olarak charge ettik.
 • ReplaceFirst komutu ile sadece tespit ettiği ilk S harfinin yerine T harfini koyarak change yapar diğer S harflerine dokunmaz.

String Veri Tipine Dönüştüm Ve String Üzerinde Diğer Tip Dönüşümü

İhtiyaç halinde örneğin String olarak bize bir değer geldi ise hesap yapmak için onu İnt tipine dönüştürmemiz gerek.Aynı şeklinde İnt olarak gelen bir değeri String olarak dönüştürmemiz de gerekebilir.

 • StringValueOf komutu int sayi değişken değerimi String olarak tarih değişkenime attı.
 • Integer.toString ise daha çok kullanılan bir method.Int olarak gelen bir değişkende bulunan Value’yu String olarak dönüştürüp o şekilde işlem yapmamız sağlar.
 • Parse komutu ile istediğimiz veri tipini String olarak olarak dönüştürüp onu ayrı bir değişkene atabilirim.

Bazı Temel String Komutları

 • ToUpperCase :Tüm karakterleri büyütür.
 • TolowerCase:Tüm karakterleri küçültür.
 • Trim:String üzerinde boşluğu siler.(Sadece Başında Veya Sonudakini)
 • ChartAt:String içinde ki index degerinde ki char degerini return eder.
 • ToCharArray :String değerini char dizisine dönüştürür.
 • Substring:Başlangıç index değerinden sizin yazdığınızda index değerine kadar ait veriyi atlar ve o şekilde return eder.
 • Substring(RANGE):İndex aralığı belirterek o kısmı alabiliyorum.
 • subSequence:Aralık belirterek çıktı alabilirim aynı şekilde.
 • CopyValueOf ile char dizisinde ki karakterleri string olarak kopyalayabilirim.
 • CopyValueof(Range) ile char dizisinden istediğim aralığı alıp string olarak kopyalabilrim.
 • Başka bir yol olarakta new String şeklinde tanımlama yaparsam girilen parametreyi yine aynı şekilde string olarak alabilirim.

String Başlangıç Ve Bitiş Kontrol

 • StartWith ile String degerinin başlangıç kısmını kontrol edebilirim.
 • EndsWith ile bitiş değerini kontrol edebilir.

Leave a Reply

*