Java’da Scanner Kütüphanesini Tanıyalım

Scanner kütüphane java dilinin demirbaşlarından.Veri giriş ve çıkış işlemleri için bu sınıfı kullanıyoruz.Öncelikle Scanner kullanabilmek için bu kütüphaneyi tanıtmak gerekiyor.

Şimdi bir Scanner üzerinden nesne tanımlıcam.

Şimdi burada bundan sıra klavyeden herhangi bir veri girildiğinde bunu ilk karşılayacak şey giriş nesnem.System.in ile bunun bir dışardan bir input yolu ile alınacağını belirttim.

Sayi isminde bir int değişkeni tanımladım.Ardından sayı değişkenine bir atama işlemi yaptım.Bu atama işleminde ise giriş nesnesi üzerinden olduğunu ayrıca girişimi nesneminden bir Int veri tipi beklemesi için .nextInt ifadesini kullandım.Çünkü kullanıcdan bir INt bir değer bekliyorum ayrıca da bunu İnt bir değişkene atıyorum.

Şimdi şuan veri girişini hazırız .Programı derleyelim.Hatta çalıştığından emin olmak için bir mesaj hazırladım ekrana basması için.

Evet programımız çalıştı ve bizden bir sayı aldı ve program sonlandı.Buraya kadar sorun yok.

Peki ya farklı bir veri tipi isteseydik ?

Mesela String bir değer istiyorum kullanıcdan bunun için nextLine kullanıyorum.Ayrıca da bir String değişken tanımlamam gerek.

Mantık basit öncelikle kullanıcadan istediğim veri tipini belirliyorum ve ona göre değişkenimi tanımlıyorum.Ardından ona göre de giriş nesnemi ayarlama gerekiyor hangi veriyi alacağını bilsin.

Tamam değişkeni tanımlarım ama giriş nesnesinin veri türlerini nereden bileceğim ? İşte buradan.

Scanner Nesnesi İçin Veri Tipi

nextInt() İnt veri tipi almak için

nextByte() Byte veri tipi almak için

nextBoolen() Bool veri tipi almak için

nextFloat() Float veri tipi almak için

nextDouble() Double veri tipi almak için

nextInt(). Int veri tipi almak için

hashNext() Eğer veri kaynağında veri varsa onu anlamak için kullanıyoruz.Verı varsa true yoksa false degerini döndürür.

NextLine() String tipinde satır okumak için kullanılır.

findInline(“.”).chartAt(0) Tek bir karakter okur.Yanı girilen her bir tuşu kararter karakter okur.

Leave a Reply

*