Java’da Random Sayı Üretmek (Java Random Number)

Öncelikle Java’da bir çok farklı şekilde random sayı üretebilirim.Şimdi örneklerle bir bakalım.

Temel olarak Java’da dilersek Mah.Random() methodunu kullanabilirim.Başka bir yol ise java.util.Random paketi ile aynı şekilde sayı üretebilirim.Math.Randrom ile 0 ile 1 arasında bir sayı üretebilirim.Ama şöyle bir durum var diyelim biz 0 ile 10 arasında bir sayı üretmek istiyoruz o zaman şöyle yaparız : Math.Random()*10 şeklinde ifade ederim.

Eğer java.util.Random() ile bir sayı üreteceksek o da bu şekilde olmalı.

Şimdi yaptığımız örnegi inceleyelim.Random paketinde RND adında bir nesne ürettim ve and ile random paketinin özelliklerini kullanıcam.

Sonra sayı değişkenimi rnd isimli nesnemden ürettim İnt degerime atadım.Burada rnd.NextInt dedik ama farklı veri tipleri için random sayı üretmek için de kullanabilirim. rnd.nextFloat() rnd.NextDouble() gibi gibi ..

Şimdi 2 farklı yol ile 0 ile 15 arasında sayı üretelim ve bunları ekrana basalım.Bakıdna burda döngüm 4 kere çalıştı ben 4 tane sayı üretmek istedim o yüzden.*15 ile 15 e adar dedim üretilen sayı degerini.

Şimdi bir de random paketi ile yapalım.Öncelikle java.util.Random(); paketini projeme ekliyorum.

Şimdi bu zamana kadar 0 dan başlayıp sayı ürettik.Bu random paketlerinin başlangıç noktası sıfır oldugundan. Şimdi farklı bir aralık yapalım.

7 ile 77 arasında bir sayı üretelim.

EVet yine döngüm4 kere çalıştı 4 sayı istiyorum.

ThreadLocalRandom

Random sayı üretmek için başka bir paket daha var .Projemizie java.util.concurrent.ThreadLocalRandom ekliyoruz.

Farklı veri tipleri yine mevcut.

  • To generate random number of type int ThreadLocalRandom.current().nextInt()
  • To generate random number of type double ThreadLocalRandom.current().nextDouble()
  • To generate random number of type boolean ThreadLocalRandom.current().nextBoolean()

Leave a Reply

*