Java’da Mantıksal Operatörler (Logical Operators)

Mantıksal operatörleri karar verme işlemleri için kullanırız.Özellikle döngü kullanımda Logic Mantık önemlidir.Mantıksal operatörler temelde true,false mantığı ile çalışır.Burada boolean yapı taşıdır.Boolean aslında bir değişkendir.Hem değişken hemde operatör olarak kullanılır.Değişkenler konusunda eğer boolen yapsını görürseniz şaşırmayın 2 şekilde de doğru aslında.

BOOL veri tipi default olarak false değeri ile başlar bunu unutmayın.
false 0 true 1 değer döndürür arka planda.

OR (VEYA)

Burada sonuç değişkenine bir atama yaptık. number1 > number2 den büyük ise veya number3 > number1 demek şimdi kodu okuyalım.

(1 >2) || (9 > 1) Şiimdi burada OR devreye giriyor.

(Koşul Sağlanmadı) || (Koşul sağlandı) OR mantığında tek bir koşulun sağlanması yeterlidir.İki ihtimalden birinin tutmasu yeterli 🙂 Yani burada OR logic mantığında bir true değeri döndü ve sonuç değişkenine true değeri atandı.

AND (VE)

AND işleminde 2 koşulunda sağlanması gerekir .

(1 >2) || (9 > 1)

(Koşul Sağlanmadı) && (Koşul sağlandı)

2 koşulunda sağlanması gerekirdi.Sağlanmadığı için false değerini aldı.

OUTPUT

Ternary Operator ?:

koşullu operatör veya üçlü operatörü:? if-then-else deyimi için kısaltmadır. koşullu operatörün sözdizimi:

Nasıl Çalışır?

İfade true ise, expression1 değişkene atanır.

İfade false ise, expression2 değişkene atanır.

Leave a Reply

*