Java’da İf Kullanımı

Evet şimdi iç-içe if yapısını basit bir örnekle görelim.İf kullanımım temel mantısı çoklu ve sıralı bir biçimde koşullara bakılmasıdır.Temel mantık aslında önce if sonra if else en sonunda da else mantığıdır.

Örnekte görüldüğü gibi önce fi koşuluna baktı sonra else if koşuluna baktı ve farklı bir durum olduğunu gördü else içinde ki koşul çalıştı

Leave a Reply

*