Java’da HashMap Kavramı (Temel Komutlar) Ders 2:

Evet bir önce ki bölümde hashmap mantığını temel olarak öğrenmiştik.Şimdi gelelim hashmap ile birlikte bazı temel komutlara.

Öncelikle iller ve hangi bölgede olduklarına göre bir hashmap yapısı yarattım.

Get Komutu

Get ile istediğim key değerine ait vale değerimi getirebilirim..

Remove Komutları

Hashmap üzerinden gelen verileri silmek için kullanılır .

Remove:İle belirtilen key değerini siler bununla birlikte tabi value değeride yok edilir.

Clear:Tüm key ve valueları toplu olarak silmek için kullanılır.

Remove Bool: Eğer silmek istediğim bir veri var ama böyle bir veride olmayabilir.Bunun kontrolünü sağlamak için parametre alan bir Remove komutu ile silmek istediğim key ve vale değerini girerim.Eğer böyle bir veri varsa ve bunu silerse true , eğer yok ise false değerini döndürür.

Şimdi Marmarax diye Bişi olmadığı için false döndürcek.

Keyset ve Values Komutları

Keyset bir hashmap içinde tüm keyleri getirir.Values ise tüm value değerlerini getirir.Bu tip komutları en iyi döngüler ile birleştirerek kullanmak daha mantıklıdır.

Keyset:For each ile birlikte keyset komutunu kulalrak her bir key değerini şehir isimli local değişkenime atayarak ekrana basmış olduk.

Values:Values üzerinde yine aynı şekilde.

Şimdi hem key hemde value tek bir döngüde çekelim.

containsValue:Belirtilen value mevcut ise bool bir değer döndürür.

İsEmpty:Boş mu Dolumu ? Eğer bir hashmap üzerinde bir veri var mı yok mu onu kontrol etmek için kullanılır.

Replace Komutları

Bu komutlar ile daha önceden girilen verilerin üzerinde değişiklik yapabilirim.

Replace:Hangi key degerinin values üzerinde bir değişiklik yapacaksak onu yaptım.

Leave a Reply

*