Java’da ENUM NEDİR?

ENUM aslında veri tanımla türü olarakta anılıyor.enum Sabit olması gerken toplu veriler için kullanabilir.ENUM veri tipleri gezegen isimleri haftanın günleri vs gibi sabit degerleri içindir.

Şimdi bir pizza uygulaması yapalım 🙂

Pizza söylediğimiz zaman bazı temel özellikler olur . Örneğin pizza boyutu sabit değerdir.Küçük , orta, büyük boy gibi..Şimdi burada ENUM üzerinden pizzaboyutu isimli bir değişken yaptım ve bu değişkenim yukarıda tanımladığım 3 adet degere sahip olabilir.

Not :Enum sabitleri her zaman public static finalvarsayılan değerlerdir.

Bir class oluşturdum ve yapıcı bir method yaptım.Pizza boyutumu bu yapıcı method ile göndericem.

PizzaSiparis isimli bir methodum ile pizza boyutum yapıcı methodumun aldııg değere bakmak için switch case yapısını kullandım ve bize ona göre boyut çıktısını verecek şekilde ayarladım.

Nesne oluşturdum ve yapıcı methoduma BUYUKBOY isimli deger gönderdim ve switch case yapsında karşılık gelen değeri ekrana bastım.PizzaSiparis isimli methodum üzerinden bu işlemi tetikledim.

Farklı ENUM yapılarında görüşmek üzere 🙂

Leave a Reply

*