Java’da Döngüler 4 (Tekrarlı Yapılar) While And Do-While

Evet tekrar etmesi belli olan döngülerde for olmayanlar da ise while kullanıyoruz demiştik.Döngünün devam etmesi bir koşula bağlı ise yine aynı şekilde while döngüsü kullanırım.Temel olarak arka planda while döngüsü true false değerini döndürerek işlem yapar.

While Syntax

While (kosul) {

yapılacak işlemler…

}

Koşul true olarak döndüğü sürece işlem tekrar eder.While döngüsü koşul kontrol işlemi döngünün başında yapılır.Şimdi bir örnek yapalım kullanıcdan sayı alalım ve bakalım while döngüsü ne yapacak.

Kullancıdan alınan değere göre while döngüsü çalıştı burada.

Başka Örnek:

Do-While Loop

Do-whilie döngüsü ise Önce bir defa işlem yapar sonra koşula bakar.Koşul doğru olduğu sürece işlemler yapılır.

Burada gördüğünüz gibi önce döngüm tak diye 1 kere çalıştı.Ardından koşula baktı ve koşul sağlanmadığı için yanı 5 > 6 dan büyük olmadıgı için döngüyü terk etti.

Break Ve Continue Deyimi

Daha önce break konusundan bahsettik ama tekrar edelim.For-While-DoWhile döngülerinde break ve continue deyiminden faydalanabilirim.

Break ile döngülerden alt koşullarla çıkmasını sağlayabiliyorduk.

Burada sayı 1 den başladı ve önce koşula baktı ve her seferinde sayı değişkenini 1 arttırdı sonra sayı 6 olunca döngüden çıktı.

Continue ise tam tersi aslında.

DÖngü içinde ki o anki işlemin atlanmasını yani göz ardı ederek bir sonra ki işlemden devam etmesini sağlayan komuttur.

Örneğimize baktığımızda sayı 6 oldugunda o işlemi atladı yani continue deyiminden sonra ki kod bloklarını çalıştırmadı ve başa dönerek döngü devam etti yannı 6 yı atladı ve ekrana basmadı.

Leave a Reply

*