Java’da Backslash Parametreleri (Java Escape Characters)

Java da Backslash(Ters Slash) kullanımına inceleyelim.Öncelikle Backslash ne için kullanıyoruz ona bakalım.System.Out.Print çıktılarında belirle karakterleri ayırmak veya özel bir biçimde çıktı almak için bu paremetleri kullanırız.Özellikle String değerlerde çıktı alırken backslash kullanımı önemli.

public class JavaApplication1 {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here
    
    System.out.printf("Tek Yol Java");
    
    
  }
  
}

Evet şimdi başlayalım.

\n Kullanımı

Bildiniz gibi kullanıldığı yerden sonra kalan kısım bir alt satıra geçer.

    System.out.printf("Tek Yol \n Java");

\t Kullanımı

Kullanıldıktan sonra ki kısım için bir tab boşluk bırakır.

    System.out.printf("Tek Yol \t Java");

\r Kullanımı

Bu noktada metin içinde satır başı yapar.Aslında bir nevi silme işlemi gibi kullanılabilir.Ekranda gözükme şekli ile.

    System.out.printf("Tek Yol \r Java");

\\ Kullanımı

Ekrana backslash basmak için kullanılır.

    System.out.printf("Tek Yol \\ Java");

\” Kullanımı

Ekrana Çift tırnak sembolü basmak için kullanılır.

\b Kullanımı

Dikkatli kullanılmazsa ne yaptığını anlamadığımız bir parametre 🙂

\b aslında backspace yani silme tuşunun görevini yerine getirir.Çıktıda gördüğümüz gibi kullanıldığı yerden bir önce ki karakteri siler.”L” harfini sildi şuan.Eğer sol tarafında boşluk olsaydı boşluğu silecekti.Dikkat etmeniz gereken şey sadece 1 karakter siler ve boşlukta bir karakterdir.

    System.out.print("TekYol\bJava");

\u Kullanımı

Hexadecimal sayının ASCII değerini verir.(UNICODE Araştırabilirsiniz)

    System.out.print("TekYol \u0061 Java");

\’ Kullanımı

Tek tırnak işaretini ekrana basmak için kullanırız.

    System.out.print("Tek Yol \' Java");

Leave a Reply

*