Java’da Aritmetik Operatörler (Java Arithmetic And Unary Operators )

Java da Aritmetik operatörler ne kadar basit gelsede aslında döngü mantığını anlamak aritmetik operatörlerde geçiyor.İlerleyen zamanlarda göreceksiniz hangi aritmetik operatör ne işe yarıyormuş çok daha iyi anlayacaksınız.

     double number1 = 12.5, number2 = 3.5, result;
  	
    // toplama işlemi yapar
    result = number1 + number2;
    System.out.println("number1 + number2 = " + result);
  	
    // çıkarma işlemi yapar
    result = number1 - number2;
    System.out.println("number1 - number2 = " + result);
  	
    // çarpma işlemi yapar
    result = number1 * number2;
    System.out.println("number1 * number2 = " + result);

    // Bölme İşlemi yapar
    result = number1 / number2;
    System.out.println("number1 / number2 = " + result);
  	
    // Mod alma işlemi yapar.
    result = number1 % number2;
    System.out.println("number1 % number2 = " + result);
  

Artırma ve azaltma Operatörü (Increment and Decrement Operator)

Çok basit örneklerle genelde bunu anlatıyoruz ama ilerde iç içe döngüler bu çok basit gibi gözükün bu operatörler döngülerde olmazsa olmaz.

int myInt = 5;
++myInt  // myInt değeri 6
myInt++  // myInt değeri 7
--myInt  // myInt değeri 6
myInt--  // myInt değeri 5

Burada dikkatli olmak gerekir şimdi bir örneğimiz daha var.

int sayi = 8;
 //sayi değişkenim 8 ile yoluna başladı.
    
 //Burada temel mantık aslında ekranda gördüğümüz sonuç değildir.
    
    
 System.out.println(sayi); //Ekrana 8 değerini bastı.

    
 System.out.println(sayi++);
 /* Ekrana 8 yazar ama lakin ki öyle değildir.Dikkat ettiyseniz ++ (1 artırma operatörü) aslında görevini yaptı.System.out.print fonksiyonun azizliğine uğradık.
++ operatörü değişkenin sağ tarafında olduğu için önce değişkeni olduğu giib ekrana bastı sonrada değerini 1 artırdı.Burada ki örneğimizin System.out.print fonksiyonu olduğuna bakmayın burada başka bir işlemde yapabilirdim.Olay operatörün sağ tarafta olması.sayi ++ Yani diyor ki önce işlemi yap işleminden sonra değeri 1 arttır.*/

  System.out.println(sayi); //Şİmdi bakın ekran 9 değerini basti.Zaten 9 olmuştu bir önce ki kod bloğumda.
     
     
 System.out.println(++sayi); 
 /*Şimdi ekrana 10 bastı neden ? Çnükü operatörümüz sol tarfta.Bu demek oluyor ki kardeşim önce ben 1 artırıyorum ondan sonra sen ne yapıyorsan yap.Artık ekrana mı basarsın çarpma işlemi mi yaparsın bilemem :) 
     
Burada dikkat etmeniz gereken sayi değişkenimin değeri de 10 oldu ekrana yazdırılanda 10.*/
     
 System.out.println(--sayi); /*Şİmdi ekrana 9 değerini bastı aynı şekilde.Çünkü önce 1 azalttı sonra ekrana basit hem değişken degerim hem ekrana basılan deger aynı oldu. */
     
 System.out.println(sayi--); //Şimdi ekrana 9 değerini bastı ve ardından değeri 1 azalttı şuan bellekte sayi değişkenim değeri 8 oldu.
     
     
 System.out.println(sayi); //Bellekte 8 olduğu için ekrana 8 bastı.

Leave a Reply

*