Java Swing – Oluşturmak (GUI) 1

Java ile programlamada eğer arayüz oluşturmak istiyorsak Java Swing bunların en başında geliyor.Şimdi öncellikle temel yapı taşlarına bir göz atalım.

Öncelikle swing kütüphaneleri mutlaka projemize import etmek zorundayız .Ben bu örnekte import javax.swing.JFrame; ile Frame yani pencere yapsını kullanacağım için öncelikle bunu import ediyorum.Şimdi kodlarımıza bakıyorum.

Ayrıntılarına bakalım.

Öncelikle JFrame üzerinde bir nesne oluşturdum ve pencere yapımın özelliklerimi bu nesnem üzerinden dizayn edicem.Nesnemin adı newView olsun.

Ardından bu penyeme bir isim verdim “İlk Pencerem” oldu.

Setsize ile pencere boyutunun nasıl olmasını gerekitigını ayarladım.

SetLocation ile ekranda program koşturulmaya başladığı zaman nereden açılsın onu ayarladım gerekli koordinat bilginisi girdim.

SetVisable ile true bir değer döndü ve bu bool degeri ile penceremin son kullancı tarafından görüntülenmesini sağladım eğer bu komutu kullanmasaydım Run yaptıgımda ekranda bir şey göremeyecektik.

SetDefaultCloseOperation ile programı çarpı butonun kapattığımızda da ara planda programın sonlamasını sagladık eğer bun yapmasaydım çarpıdan kapatsam Bile program arka planda koşturulmaya devam edecektir.

setResizable ile false bir deger döndürdüm bu sayede son kullanıcınımız pencere boyunu kendine göre ayarlamaz ve sabit bir pencere boyutu olur.

Java arayüz programlarken aslında bunlar bir container yapısından oluşur.Şimdi bir contanier yapısı tasarlayıp layout yapsını ayarlayalım.

    newView.getContentPane().setLayout(new FlowLayout());

Şimdi bir kaç buton TextField vs ayaralayalım ve yapıyı öğrenelim.

Gerekli tanımlamaları yaptım.

Şimdi bunların ekranda görünmesini istiyorum işte şimdi devreye contanier yapısı giriyor.Ekranda görünmesi bu yüzden getContentPane ile butonlarımı oluşturduğum frame yapısına ekliyorum ki ekranda görebileyim.

Şimdi son olarakta butona action verelim.Bunun için önce aşağıda k kütüphaneyi import etmem lazım.

import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

Ardından gerekli komutları girdim ve butona bastım selam yazdı gördüğünüz gibi.Evet temel fonksiyonlara baktım şimdi bir sonra ki yazımda örnek proje yapalım 🙂

Leave a Reply

*