Java Swing (GUI) Proje 1: Java İle Random Password Programı Yapalım

Evet şimdi öğrendiğimiz bilgileri pekiştirme vakti geldi.Java ile basit arayüzden oluştan bir şifre oluşturma programı yapalım.Diyelim bir Active Directory yapımız ve kullanıcılara şifre vermemiz gerekli.Bunun içinde belirli bir şifre kombinasyonuz olsun ve bunu artık biz değil programımız bizim için şifre oluştursun ve biz istediğimiz yerde kullanalım.Tabı ki bu program Active Directory ile şimdilik entegre bir şekilde çalışmayacak ama aramızda bunu yapacak yürekli arkadaşlar var eminim 🙂

Eklenecek Kütüphanaler:

import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.Toolkit;
import java.awt.datatransfer.Clipboard;
import java.awt.datatransfer.StringSelection;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.util.concurrent.ThreadLocalRandom;
import javax.swing.*;

Programız Nasıl Bir Yapıda

Programda bir butonum olucak ve her basıtıgmda otomatik olarak benim belirleidigm şekilde bir şifre üretip onu clipboard’a (yani belleğe kopayalar) gönderecek.Biz sadece şifreyi ctrl+v yaparak istediğimiz yerde resetleme için kullanabilecek.Öncelikle örnek şifre kombinasyonum : ?Pass103054 gibi şifreler üretecek arayüz ise bu şekilde:

HAZIRSAN BAŞLAYALIM MI ?

Şİmdi kodlarımı anlatayım.Öncelikle şifremin son kullanıcımın görmesini istieidigm için label tanımladım ve bunu static olarak tanımladım ki her yerden erişebileyim.Ardından RandomPassword adında bir method oluşturdum.Bu method bizim için random şifre oluşturup bunu clipboard olarak belleğe kaydeder.

RandomPassword Methodum

Sifre adında bir String yaptım ve TheradLocalRandom yapısını kullanıp 1000000,999999 arasında bir random sayı üretip bunu ?Pass değeri ile birleştiridim.

Oluşturduğum şifreyi label değişkenime atadım ki ekranda görünsün.

Ardında aşağıda ki komutlarla oluşturduğum şifreyi clipboard belleğine kopyaladım.

StringSelection stringSelection = new StringSelection(sifre);
Clipboard clipboard = Toolkit.getDefaultToolkit().getSystemClipboard();
clipboard.setContents(stringSelection, null);

Ardından RandomPassword isimli methodu program ilk koşturuluguda uygulamak için main methodunun başına yazdım.Böylelikle program tıklar tıklamaz aslında 1 adet şifre üretti ve çoktan belleğe şifreyi kopyaladı.

TASARIM HAKKINDA

Daha önce anlattım aynı şeyi tekrar anlatmaya gerek yok çok basit bir Frame yapısı yaptım dolara bakınca kolay bir şekilde anlaşılıyor.

Button Action

Şimdi daha önceden oluşturduğum şifre oluşturma methodunu bu butona aciton olarak aktarmam gerek bu yüzden bu mehtodu butona basıtıgmda çalışasın şekliden ayarlıyorum.

Ardından kullanımın çarpı butonuna bastığında programın gerçekten arka planda sonlaması için setDefaultCloseOperation komutu kullandım.setVisible ile bütün bu yapımın ekranda görünmesini sağladım.

İşte bu kadar artık Reflesh butonuna her bastığımda yeni bir şifre üretip çoooktan clipboard’ kısmına kopyaladı bile.Tek yapmanız gereken ctrl+v 🙂

Programı Yaptık Ama Ben Bunu İnsanlarla Nasıl Paylaşıcam

EN basit haliye java projeleri içinde bir Jar dosyası saklar sizler sadece bu Jar dosyasını paylaşarak programınız diler pclerde çalıştırabilrisniz.Gördüğünüz gibi Jar dosyasının dosya yolu bu şekilde.

Bir sonra ki projede görüşmek üzere 🙂

Leave a Reply

*