Java Karşılaştırma Operatörleri (Java Equality and Relational Operators)

Java’da karşılaştırma operatörlerine yakında bakalım.Aşağıda bulunan operatörleri görebiliyoruz.Bunların yapısını iyi kavramak gerekli.Bu operatörleri genelde İf blokları içersinde kullanırız.

//Kullanıcıdan 2 farklı sayı talep ettim.
Scanner input = new Scanner( System.in ); 
int number1; 
int number2; 
System.out.print( "İlk sayıyı girin: " ); 
number1 = input.nextInt(); 
 System.out.print( "ikinci sayıyı girin: " );
number2 = input.nextInt(); 

if ( number1 == number2 )
//Number1, number2 ye eşitse koşul çalışır.
System.out.printf( "%d == %d\n", number1, number2 ); 
if ( number1 != number2 )
//Number1,number2 ye eşit değilse koşul çalışır.
System.out.printf( "%d != %d\n", number1, number2 );
if ( number1 < number2 )
//Number1,number2 den küçükse koşul çalışır.
System.out.printf( "%d < %d\n", number1, number2 );
if ( number1 > number2 )
//Number1,number 2 den büyük ise koşul çalışır.
System.out.printf( "%d > %d\n", number1, number2 );
if ( number1 <= number2 )
//Number1,number2 den küçük veya eşitse koşul çalışır.
System.out.printf( "%d <= %d\n", number1, number2 );
if ( number1 >= number2 )
//Number1, Number2 den büyük veya eşitse koşul gerçekleşir
System.out.printf( "%d >= %d\n", number1, number2 );
   } // end method main
} // end class Comparison

Burada ki sonuçlara bakıcak olursak gördüğünüz gibi birden fazla çıktı aldık.Çünkü her seferiden 3 farklı koşulda sağlandığı için bu çıktıları aldık.

Leave a Reply

*