Java İle Nesne Yönelimli Programlama 3|Çok Biçimlilik (Polymorphism)

Evet öncelikle herkesin bildiğin şey Polymorphism kısa adı Pol çok demek bu doğru 🙂 Yani çok biçimli olma durumu .Bir nesnenin davranış şekillerine göre değiştirilebilme yeteneğine Polymorphism diyoruz.Extend edilen sınıflar içersinde methodların farklı şekillerle kullanılmasını sağlıyoruz.

Örnek: 1

  • Önce hayvan classı oluşturdum ve içine hayvansesi isimli methdoumu yazdım.
  • Ardından inek ve köpek adında 2 adet daha class yaptım.Extends hayvan ile hayvan alasından referans alması gerektiğini belittirm.
  • İnek ve kopek classlar için ayrıca ayrı hayvansesi isimli methodlar oluşturdum.

Şimdi ise main kısmına geçelim.

  • Hayvan class’ı üstünden hayvannesnesi tanımladım.
  • Ardından hayvan classı ile birlikte İnek ve kopek nesnesi yaptım.
  • Ardından oluşturduğum her bir nesneden hayvansesi isimli methodumu çağırdım.

İşte şimdi bir Polymorphism örneği yapmış olduk 🙂 Polymorphism bir çok farklı örnekle kavramanız gereken önemli bir konudur.O yüzden bu şekilde yaptık sizin de bu şekilde yapmanız gerekmez bu örnek kalıplaşmış bir örnekti.Neden Polymorphism ? Kodun yeniden kullanılabilirliği için kullanışlıdır: yeni bir sınıf oluşturduğunuzda mevcut bir sınıfın özniteliklerini ve yöntemlerini yeniden kullanırız..

Başka Polymorphism örneklerine kadar görüşürüz.

Leave a Reply

*