Java And Swift OOP Example 3 (Öğrenci Haf Notu Hesabı) GPNative Projects

Bu projede ögrencilerin notlarını gireceğiz ve girilen notlara göre bize Harf Notu olarak karşılığını verecek.

HarfNotuHesaplaTest isimli bir proje oluşturuyorum.Ardından HarfNotuHesapla isimli bir Class oluşturdum:

Önce değişkenlerimi tanımladım:

Ardından gerekli yapıcı methoduu ve set-get methdolarını yazdım:

İnputNot methodu burada ki temel işlev.Şimdi bunu açıklayalım:

 • Scanner üstünden bir nesne tanımladım.
 • While döngüsü ile birlikte bir koşul yapım .Böylelikle klavyeden girilen deger -1 oldugunda döngüden atacak.bu koşul sayesinde klavyeden istediğimiz kadar not girebiliriz.Not girme işlemini sonlandırmak istediğimiz ise -1 degerini gireceğiz.
 • Döngü içinde klavyeden girilen değer not değişkenine atanır.
 • Ardından not değerinin içinde ki değer toplam değişkenine eklenir.
 • Son olarak notsayac değeri 1 arttırılır.
 • HarfNotuSayaç isimli methoda ise not değişkeninin değeri set edilir.

Şimdi ise harfnotuSayac isimli methoda bakalım.

 • While döngümüzün son adımı olan bu method switch case yapısına not değişkenini gönderir.
 • Not değişkeni ise not degerinin 10’a bölümünden elde edilen sonucun (Örnek olarak 70 /10 = 7 yapar) 7 degeri ise C notuna denk geldiğinden case yapısı ile Cnotu degerini ++ parametresi ile 1 artırır.

displayNotRaporu isimli methodum ise artık bize önceki methodlardan elde ettiğimiz sonuçları ekrana basmak için kullanılır.

 • İlk olarak notsayac değerine bir koşul koydum kı hiç not girilmediyse program çökmesin.
 • Double olarak ortalama isimli bir değişken tanımladım.Kaç adet not girildiyse toplam değerinde ki sonucu notsayac değerine bölerek bir ortlama puanı elde ettim.
 • Arından harf notu değişkenlerimin değerlerini ekrana bastım.

Şimdi ise Main kısmına bakalım:

 • İlk olarak nesne üzerinde yapıcı methoduma kurs ismini girdim.
 • Ardından display methodu ile ekrana hoşgeldin mesajı bastım.
 • Not girilmesi için inputnot isimli methodu çağırdım.
 • inputnote isimli method çalışmayı bitirdikten sonra ise displayNotRaporu isimli methodum devreyi girdi ve harf notlarını ekrana bastı.

Swift dilinde ise yine aynı işlemi yaptık.Mantık aynı tekrar anlatmıyorum Playground alanından kurtulmam gerek.Xcode > new project > MacOS > Commond Line Tool seçeceğini seç yeni bir proje oluşturmam gerekli ki konsol üzerinde klavye bir giriş işlemini kolayca yapabileyim.

Birebir aynı şekilde kodları yazdım işte GPNative farkı 🙂

inputNot Mehtod

 • While döngüsü içinde bir Sabit değişken (giriş) oluşturdum.Böyleklikle döngümün koşul kısmı bu sabit üzerinden çalışıcak.Yani readline üzeriden bir nesne üretebileceği sürece döngü çalışacaktır.
 • guard-let ile döngü adımında ek bir koşul koydum. Döngü her adımda Guard ile bir kontrol aşamasına tabi tutulacak klavyeden gelen deger “-1” olmadığı sürece döngü çalışır. Eğer -1 degeri geldi ise break ile döngüden atmış olduk.
 • Switch case yapısı ile gelen not değerini harf notu olarak hangi not değerine ait ise ona arttırma işlemi yaptık.

NotRaporu ile gelen değerleri erkana bastık.

Main Kısmına Geldik ve Java’da olduğu gibi aynı fonksiyonlar çalıştı.

Leave a Reply

*