Swift 5.3 Fonksiyonlar Kavramı

Aslında fonksiyon dediğimiz şey bir parametre alan ve aldığı parametreye göre bir bir değer döndüren kod blogudur.Ama bazı programlama dillerinde fonksiyonları methodlar ile birmiş gibi gösterir.Swift dilide bu şekilde düşünmekte.Method dediğimiz şey normal sadece çağrıldan iş gören ayrıca herhangi bir deger döndürmeyen şeylerdir.Şimdi örnek bir fonksiyonuma bakıyorum.

Okumaya devam…