Java’da Main Method’u Ne İşe Yarar?

Bir java projesi başlattığımızda karşımıza ilk çıkan şey main methodu’dur.Kabaca özetlemek gerekirse bir programın ilk koşturulduğu noktadır.Yani başlangıç noktasıdır.

 public class Welcome1{

 // main method begins execution of Java application
 public static void main( String[] args )
{ 
System.out.println( "Welcome to Java Programming!" );
 } // end method main
} // end class
Okumaya devam…