Java’da Constructors Kavramı (Yapıcı Methodlar)

Aslında her şey Constructors (Yapıcı Methodlar) ile başladı.Belki de en temel konu yapıcı methodlar o yüzden nesne yönelimli programlama konusunda bu konuyu iyi kavramak gerekir.

Constructor nedir ?

Constructors özel tipte bir fonksiyondur aslında.Türkçe’ye yapıcı inşa methodları olarak geçmiştir.Öncelikle bir tane sınıf tanımlayalım ardından o sınıfa ait bir nesne tanımlayalım.

Okumaya devam…

Java’da Method Ve Fonksiyonlar

Öncelike Method ve fonksiyon kavramını anlamak gerekir.Standart bir programala dilinde method bize herhangi bir geri değer döndürmeyen kod bloklarına method denir.Eğer bize geri bir değer döndürüyorsa örneğin 5 sayısının 2 ile çarpımı gibi … İşte buna da fonksiyon diyoruz.Java da aynen bu şekilde.

Okumaya devam…

Java İle Nesne Yönelimli Programla 2 (Java Object Oriented Programming) Encapsulation (Kapsülleme)

Ver bir önce ki bölümde Kalıtım ne işe yarıyor onu görmüştük.Şimdi ise farklı bir konuyu ele alacak.Kapsülleme nedir ? Temel olarak Kapsülleme bir nesnenin sınıfın dışarıya ne şekilde erişeceğini ayarlamak için kullanır.

Bir sınıfın içeriğinin, onun üyelerini kullananlar tarafından bilinmesine gerek kalmadan sadece metodun verdiği hizmeti göstermesi işlemidir.

Okumaya devam…